Tuesday, December 16, 2008

Set Induksi

Tema: Anggota Badan

Subtema: Muka Saya

Objektif: Di akhir pembelajaran, murid-murid akan mengetahui nama anggota badan (muka) dengan betul.

Hasil Pembelajaran: 3.1.1 Menyebut anggota badan

Nilai: Kebersihan, mematuhi arahan

Penggabungjalinan: Kemahiran fizikal, Bahasa dan komunikasi

Pengetahuan Sedia Ada: Lagu Bangun Pagi

Bahan Bantu Mengajar: Radio

Langkah / Masa

Isi Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Set Induksi

(3 minit)

Permainan Salim Kata:

Salim kata pegang hidung,

Salim kata pegang pipi,

Salim kata tarik telinga,

Salim kata tutup mata,

Salim kata tepuk dahi,

Salim kata tunjuk lidah...

Langkah:

1. Guru menepuk tangan tiga kali.

2. Guru memulakan permainan Salim Kata.

3. Murid-murid mengikut arahan guru dengan menyentuh anggota muka yang disebutkan.

4. Guru meminta murid yang sukarela menggantikannya memberikan arahan untuk permainan Salim Kata.

No comments: