Monday, January 2, 2012

Sebab-sebab Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan

Panduan Perkhidmatan Cemerlang telah dilancarkan pada tahun 1979 oleh Ketua Setiausaha Negara bagi mewujudkan Etika Perkhidmatan Awam. Ini bertujuan untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan kakitangan kerajaan mengenai tanggungjawab kepada negara dan rakyat. Berikut adalah sebab-sebab Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan;


· Permintaan Perkhidmatan Awam meningkat

Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan untuk memenuhi permintaan rakyat terhadap perkhidmatan awam yang terus meningkat. Rakyat mahukan sebuah pentadbiran yang dapat memberi dan menyalurkan perkhidmatan yang sistematik, cekap dan berkesan. Keperluan dan permintaan rakyat terhadap perkhidmatan yang berkesan menyebabkan anggota Perkhidmatan Awam terpaksa menanggung beban kerja yang kian bertambah. Oleh itu, Etika Perkhidmatan awal diwujudkan agar penjawat awam dapat memberi perkhidmatan yang cemerlang.


· Azam kerajaan untuk meningkatkan imej dan mutu Perkhidmatan Awam

Etika Perkhidmatan Awam dijadikan sebagai matlamat dan azam kerajaan untuk meninggikan kecekapan, imej dan mutu Perkhidmatan Awam. Melalui etika ini, pihak kerajaan mengharapkan agar tahap kualiti dalam perkhidmatan kepada masyarakat dapat dipertingkatkan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemahiran masing-masing menerusi latihan, pembacaan serta seminar atau bengkel yang dianjurkan.


· Curiga atas kemampuan Perkhidmatan Awam

Terdapat banyak teguran dan aduan mengenai kemampuan dan keupayaan jentera pentadbiran Perkhidmatan Awam kerana terdapat kelewatan dalam menunaikan permintaan rakyat dan wujud sikap tidak mementingkan permohonan serta kepentingan rakyat. Ada juga tuduhan yang mengatakan berlakunya penyelewengan dalam pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Ini telah melahirkan rasa syak wasangka dan curiga terhadap keupayaan perkhidmatan awam di negara ini.


· Faktor lain

Antara faktor-faktor lain yang mendorong kepada penggubalan Etika Perkhidmatan Awam adalah seperti faktor kemelesetan ekonomi dan kewujudan gejala-gejala yang tidak sihat. Gejala-gejala yang tidak sihat ini adalah termasuk rasuah, penipuan serta penyelewengan dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan bagi mengatasi masalah-masalah dan gejala-gejala yang tidak sihat ini agar tidak berlaku dalam kalangan penjawat awam.


Sebagai penjawat awam, kita perlu mematuhi semua Etika Perkhidmatan Awam yang telah ditetapkan agar dapat memberi perkhidmatan yang berkualiti dan bermutu tinggi kepada agama, bangsa dan negara.

No comments: